XERROX  V. Musterland (FCI)

Interchampion C.I.B.,C.I.E.
WCC
reproduktor (stud dog)

M: NIVA Eben-Ezer (CR)
O: CIRK z Lhotecke Kastanky (CR)

X-ZIBIT V. Musterland (FCI)
Interchampion C.I.B., C.I.E.
WCC
reproduktor (stud dog)

M: NIVA Eben-Ezer (CR)
O: CIRK z Lhotecke Kastanky (CR)
FROZEN SEMEN available !
SISSI vom Wolfsbau
(imp.Niemcy)
suczka hodowlana (breeding female)

M: OLYMPIA vom Wolfsbau (D)
O: RASCO vom Erlengrund (D)
YEKKE-YEKKE V.Musterland (FCI)
Suczka hodowlana (breeding female)

M: C.I.E NIVA Eben-Ezer (CR)
O: C.I.B, C.I.E ZANKO vom Pannrack (NL)
Herrskapets RUSKA
(imp.Szwecja)
Interchampion C.I.E.
EJW' 2018
suczka hodowlana (breeding female)

M: Herrskapets JUDY (SWE)
O: JURI II aus der Wolfskammer (D)