Miot "H" - 20.11.2016r.

( 2 suczki, 7 piesków) 

Matka/Mother: NIVA Eben-Ezer 

(ORFA Buremi x URIAN vom Blutengrund) 

Ojciec/Father: ADAR od Nezdrevskeho rybnika 

(ALEXANDRA Andelsky hrad x GURO ze Zahumenice)


Osiągnięcia Matki/results: 

Interchampion C.I.E. (Międzynarodowy Champion Wystawowy) 

Champion POLSKI (CH.PL) 

Champion LITWY (CH.LT) 

Champion ŁOTWY (CH.LV) 

Champion ROSJI (CH.RUS) 

Champion RKF 

Młodzieżowy Champion POLSKI (Junior CH.PL) 

Zwycięzca BAŁTYKU ( Baltic Winner) 

Zwycięzca KLUBU WYŻŁA (Club Winner) 

Zwycięzca TOP TEN Klubu Wyżła w 2010 (Winner TOP 10 in Polish Club) 

Próby Pracy Wyżłów dyplom I-stopnia 

Osiągnięcia Ojca/ results: 

Zwycięzca Rasy (BOB) na specjalistycznej WYSTAWIE WYŻŁÓW 

CACT- Certificat d'Aptitude au Championnat de Travail

Wniosek na Championa Pracy 

Nominacja na Memoriał Richarda Knolla 

U-Pies Wszechstronny 

ZV - dyplom I-stopnia (próby dla młodych psów) 

LZ - dyplom I-stopnia (konkurs leśny) 

SZVP - dyplom I-stopnia (specjalistyczny konkurs na wodzie)

PZ- dyplom I-stopnia (konkurs wielostronny) 

VZ- dyplom I-stopnia (konkurs wszechstronny)